Ice4life

Zie www.ice4life.nl

2017

 wordt weergegeven

2015

Eind november 2015 heeft Astrid deelgenomen aan dit fantastische evenement in IJsland.

Geïnspireerd door het ontroerende verhaal en missie van Mark Bos heeft Astrid zich ingezet om sponsorgeld in te zamelen om het reguliere en alternatieve circuit voor mensen met kanker dichter bij elkaar te brengen

IJskoud diep gaan voor een ander!

Ice4life event 26 november 2015 in IJsland
Het was hartverwarmend en ijskoud! Vanwege de extreme weersomstandigheden heeft de organisatie het event voortijdig moeten beëindigen. Het dippen en het lopen waren reeds voltooid. Tijdens het fietsen waren de omstandigheden zo slecht geworden dat auto’s niet meer op het parkoers mochten komen. Dus ook onze busjes en ambulance konden niet verder. We zijn er met zijn allen diep voor gegaan en hebben onze grens op gezocht.

We zijn dankbaar dat we de missie van Mark Bos vorm hebben kunnen geven en daarmee mensen met kanker en hun dierbaren hebben kunnen steunen.

Het event heeft ruim € 18.000 aan sponsorgeld opgeleverd. Dit geld komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek. Alle sponsors, hartelijk dank!

IMG_2112 IMG_5893 IMG_6006 IMG_2287

Deelnemers laten zich sponsoren voor hun inspanning Het geld gaat naar Inspire2Live; een organisatie die de kankerpatiënt voorop heeft staan en waar verschillende patiënten met artsen en wetenschappers meepraten om oplossingen sneller dichterbij te brengen. De keuze voor Inspire2Live was voor Ice4life voor de hand liggend.

De organisatie wil ook een brug slaan tussen regulier en alternatief. Een speciale werkgroep gaat zich bezig houden met manieren waarop kankerpatiënten zelf hun immuunsysteem kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door kou. Onderzoek naar het nut bij kanker ontbreekt hier en het zou mooi zijn als wetenschappers daar duidelijkheid in kunnen brengen. Dat is een van de dingen waar de deelnemers aan Ice4life geld voor bij elkaar brengen.

JOUW STEUN BETEKENT ALLES!

Help samen met Ice4Life om een brug te bouwen tussen regulier en alternatief. Help Ice4Life om kanker de wereld uit te helpen. Help Ice4Life om de missie van Mark te voltooien. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt gehoord wordt.

Maak nu je donatie over naar: Stichting Ice4Life IBAN: NL91RABO0304325635 o.v.v. Donatie Ice4Life

Sponsor je Astrid als een Ice4Life deelnemer?

Sponsorgeld voor een deelnemer aan het Ice4Life event kan ook rechtstreeks naar bovenstaand rekeningnummer worden overgemaakt. Maak het geld dan over o.v.v. “Sponsorgeld Astrid Schenkenberg”.

Over doneren naar Ice4Life

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ice4Life is op dit moment bezig met een ANBI-aanvraag, maar daar gaat wat tijd overheen. Wij zullen u op de hoogte houden van onze ANBI-aanvraag.

Over Inspire2Live Inspire2Live is in 2010 opgericht door Peter Kaptein en Coen van Veenendaal; de oprichters van Alpe du6. Coen kwam in 2013 negatief in het nieuws in verband met geld dat hij via Inspire2Live verdiende. Coen is inmiddels van alle blaam gezuiverd en de organisatie van Ice4Life gelooft in het goede werk dat hij doet. Juist omdat hij ook bruggen probeert te slaan in het belang van de patiënt. Bovendien is het een van de weinige initiatieven waarbij de patiënt ondubbelzinnig voorop staat en er een open vizier is richting alternatieve methodes om een kankerpatiënt te helpen.

Achtergrond Mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben, worden direct geconfronteerd met een scala aan behandelingen waar ze aan onderworpen moeten worden. Voor een belangrijk deel zijn ze in die behandelingen ‘lijdend voorwerp’ en ondergaan van chirurgie, bestralingen, interventie oncologie en chemo tot immunotherapieën. Weinig wordt er verteld over wat de patiënt zelf kan doen om zijn of haar lichaam optimaal in conditie te brengen. Een optimale conditie om aan de ene kant de behandelingen zo goed mogelijk te doorstaan en om aan de andere kant het lichaam zo te versterken dat het zo stevig mogelijk weerstand kan bieden aan de wildgroei van kankercellen. In zekere zin dus om het lichaam te trainen in het terugdringen van de kanker én het voorkomen dat het weer terugkeert na de behandelingen.

Visie Inspire2Live en Ice4Life Inspire2Live en Ice4Life geloven sterk in het versterken van het zelfgenezend vermogen van de mens. De uitdaging die we aangaan, is het bewijzen van de meerwaarde van verschillende complementaire therapieën op de werking van het immuunsysteem.

Immuunsysteem Het immuunsysteem speelt een sleutelrol in het ontstaan van kanker. Kankercellen worden in beginsel als lichaamsvreemd gezien door het immuunsysteem en daarom afgebroken. Na verloop van tijd stopt het immuunsysteem met het opruimen van de kankercellen en ontstaat een ongebreidelde proliferatie. Binnen de immunologie zijn op dit moment grote ontwikkelingen gaande met medicijnen die het immuunsysteem activeren of methodes die het immuunsysteem trainen om specifieke kankercellen op te ruimen. In dat licht is het heel interessant om te onderzoeken hoe complementaire therapieën het immuunsysteem kunnen versterken.

Het project ‘Vergroten innerlijke kracht/weerstand’ Doel van dit project is onderzoeken wat complementaire therapieën kunnen bijdragen aan het versterken van het immuunsysteem van de patiënt.

Te denken valt aan een aantal therapieën die al min of meer bewezen hebben een positief effect te hebben op het versterken van het immuunsysteem, ofwel de weerstand van de patiënt: • Mind Body Reconditioning • Meditatie • Yoga • Fysieke training • Voeding

Inspire2Live zal in de komende periode de juiste mensen bij elkaar brengen die in staat zijn de bovenstaande projectdoelstelling in een project te vatten. Doel van dat project is om vast te stellen in welke mate de genoemde therapieën daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt langs de lijn van het immuunsysteem.