Reiki

Wat is reiki?

Reiki is een Japans woord. De lettergreep rei betekent universele, grenzeloze en onuitputtelijke energie. Ki betekent een deel van deze energie, onze persoonlijke levenskracht.

De grondlegger van deze methode is Dr. Usui

Methode: door het zachtjes opleggen van de handen op een ander met verschillende handvattingen, geleiden we de universele levensenergie verder.

Regelmatige reiki behandelingen intensiveren de energie stroom en activeren het zelfgenezend vermogen van de mens.

Belangrijk: reiki is nooit een substituut voor de behandeling door een arts.