Stichting ‘open ogen’

Als coach zal ik mij inzetten voor deze stichting.

Iedereen heeft het recht op een vrij en gelukkig leven!

Zie de website : www.stichtingopenogen.nl

IMG_1993

Missie:

Stichting Open Ogen streeft naar een wereld vrij van gedwongen prostitutie

Onder de noemer prostitutie gaan teveel misstanden schuil en wordt het loverboys/ souteneurs, pooiers en mensenhandelaren gemakkelijk gemaakt meisjes en (jonge) vrouwen te exploiteren.

Stichting Open Ogen streeft ernaar om het percentage van gedwongen prostitutie terug te dringen en  de misstanden in de prostitutiewereld onder de aandacht te brengen.

Visie:

Om de genoemde mis(ver)standen van deze al eeuwen bestaande pooierpraktijken, de nu genoemde loverboypraktijken te voorkomen zet stichting Open Ogen zich op verschillende manieren in om de ogen te openen van slachtoffers, betrokkenen (familie), daders, professionals en van de samenleving.

We willen een platform, belangenbehartiger en spreekbuis zijn voor deze slachtoffers van gedwongen prostitutie in Nederland. Te weinig hebben deze (ex) slachtoffers een stem en gebruiken ze deze om zichzelf uit hun situatie te werken en om de buitenwacht, het publiek duidelijk te maken wat zij hebben ondergaan.

We willen graag duidelijk maken dat deze problematiek vele malen hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan dan nu het geval is en (gedwongen) prostitutie in Nederland aan de kaak stellen.

We gaan families, professionals en andere betrokkenen inlichten en wegwijs maken in de complexe wereld van misbruik- en afhankelijkheidsrelaties en hen op het goede spoor zetten om de doelgroep te helpen en ondersteunen.

We willen jonge meisjes en jongens op vindplaatsen als scholen en hulpverleningsorganisaties, maar ook op sociale media voorlichten over afhankelijkheids- en misbruikrelaties. Deze verbinden we aan hun realiteit en belevingswereld zodat de daaraan gepaarde risico’s helder naar voren laten komen. Wij willen ook in gesprek gaan met een nieuwe doelgroep die ontstaat van  jongens en meisjes tussen de 16 en 23 jaar die nu in samenwerking een soort uitzend- / escortbureau runnen en waar het geld dat ze verdienen met betaalde seks en andere criminele activiteiten onderling verdelen. Om met hen te praten over de veronderstelling (overtuiging)  dat het heel gewoon is,  om in goede samenwerking met die loverboys,  op deze manier geld te verdienen. En een ander bewustzijn te creëren bij de jongeren die nu enthousiast worden gemaakt voor deze activiteiten door ronselaars (jongeren die al actief zijn in deze zogeheten business).

Stichting Ogen is een vrijplaats en opvang voor (ex)slachtoffers van ernstige en bedreigende misbruik en afhankelijkheidsrelaties om bij te komen, zichzelf te zijn en hun hart te luchten. Op maar zeer weinig plaatsen voelen deze meisjes en vrouwen zich begrepen en gehoord zonder zich schuldig te voelen of direct aangifte te moeten doen.

Als verlengde hierop is het nodig dat deze doelgroep zicht krijgt op een veelbelovend en prostitutievrij leven. Op de juiste momenten van zwakte ondersteunen we en als het nodig is nemen we de regie tijdelijk over voordat het slachtoffer echt weer terugvalt in de armen van de dader.