Voor wie?

In principe voor iedereen met een klacht/hulpvraag op het gebied van de reguliere fysiotherapie.

Verwijzing

Het is mogelijk zowel met als zonder verwijzing van een arts naar de praktijk te komen.

Aan huis behandeling

Op verwijzing van een arts behandelt Astrid mensen in hun thuissituatie.

Vergoeding

De vergoeding is volgens de afspraken met de zorgverzekeraars.
( zie uw polisvoorwaarden)

Samenwerking

Er is samenwerking met artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, collegae, andere disciplines en thuiszorg medewerkers. Zie ook de links naar de netwerken waar Astrid deel van uit maak.

Specialisaties

Chronische pijn en chronische vermoeidheid
Hyperventilatie
Psycho somatische klachten
COPD en Hartfalen
Neurologische aandoeningen, waaronder Parkinson(-ismen), multiple sclerose, beroerte.